"WIJ ZIJN BEERSEL" is een initiatief van Beerselse burgers en Groen Beersel.

WIJ ZIJN BEERSEL - VERNIEUWEND en VERBINDEND 

PROGRAMMA GROEN Beersel 2018 – 2023

De Beerselaars zijn goede sorteerders! Daardoor konden we de milieubelasting jaar na jaar verminderen. Toch zet elke Beerselaar jaarlijks nog bijna 200kg restafval op straat. We moeten dus ambitie durven blijven tonen en tegelijkertijd de omslag maken richting  circulaire economie. De strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten moeten we verder blijven voeren. Strengere straffen en het verhogen van de pakkans zullen daarbij jammer genoeg moeten worden ingeroepen.

# een groene gemeente met een minimum aan afval

7.1    Afval voorkomen


Afval voorkomen is de eenvoudigste manier om de afvalberg te verkleinen. Via sensibiliseringscampagnes moedigen wij aan om nog minder afval te produceren. Wij ondersteunen het repair café, en bouwen het netwerk van compostmeesters verder uit, …


7.1.1    Verpakkingsarm winkelen


We moedigen consumenten aan om te kiezen voor verpakkingsvrije producten. Wij ondersteunen handelaars en marktkramers om af te zien van plastic zakken door te informeren en hulp te bieden om deze ommezwaai te implementeren.

                             
7.1.2    Composteren


Via de kringloopkrachten blijven we thuiscomposteren stimuleren.  Voor wie wil composteren, maar daar geen ruimte voor heeft, willen we composteerinitiatieven op wijkniveau ondersteunen. Uiteraard is een sterke vrijwilligersploeg uit de wijk  onontbeerlijk om dit te realiseren. 

 

7.1.3    Restorestje


Wie op restaurant gaat moet ongegeneerd zijn restjes mee naar huis kunnen nemen om zo de strijd tegen voedselverspilling aan te gaan. Wij zetten in op sensibilisatie en labels voor de participerende restaurants. 


7.1.4    Het houden van kippen stimuleren


Wij willen onze inwoners stimuleren om kippen te houden en zo afval te besparen. Dit willen we doen door onze jaarlijkse haagplantactie uit te breiden met een aankoopactie voor kippen. We ondersteunen ook de actie om legkippen te adopteren. 


7.1.5    Luiers beperken


Luiers zijn een grote bron van afval. We promoten herbruikbare luiers en zetten stappen om ook in onze gemeentelijke crèches het gebruik van herbruikbare luier mogelijk te maken.  


7.1.6    Herbruikbare bekers en verpakkingen 


Wij blijven inzetten op gratis herbruikbare drankbekers bij  evenementen  en ondersteunen organisatoren voor het sorteren  van  al hun afval. Ook scholen blijven we stimuleren om in te zetten op herbruikbare verpakking en  in drankautomaten enkel gezonde en afvalarme producten te stoppen. 


7.1.7    Verbod op ongeadresseerd reclamedrukwerk


Wij willen komaf maken met ongeadresseerd reclamedrukwerk. Elke nieuwe burger in onze gemeente krijgt stickers voor ongeadresseerd reclamedrukwerk. Tevens moet regelmatig gewezen worden op het bestaan van de Robinsonlijst zodat ook geadresseerd reclamedrukwerk vermeden kan worden. De belastingen op niet-geadresseerd drukwerk worden gehandhaafd.


7.2    Afval sorteren, ophalen en verwerken


Het afval dat we toch produceren moet goed verwerkt worden. Afval correct sorteren, een efficiënte ophaling organiseren en dat afval optimaal verwerken zijn de doelstellingen van ons beleid. 


7.2.1    Recyclagepark


De Vlaamse overheid legt de gemeenten verplichte en vastgestelde bedragen op voor het aanvaarden van grof huisvuil op het recyclagepark. Het getuigt van onwetendheid of bewuste foute berichtgeving om onze burgers voor te stellen om grof huisvuil gratis op te halen. De Vlaamse overheid verbiedt dit.


Het principe waarop het gewest zich baseert om dit beleid te voeren is de ladder van Lansick: afval vermijden, hergebruiken, recycleren en dan pas verbranden. Herbruikbare of recylceerbare fracties worden dus gratis opgehaald of aanvaard om goede sorteerders te stimuleren én te belonen. Het grof huisvuil is niet herbruikbaar of recycleerbaar en daar betaal je dus voor. Via verschillende folders proberen we alle Beerselaars nog beter te helpen om afval te vermijden én te sorteren. 


7.2.2    Stille ondergrondse glasbakken ipv glasbollen


Wij  willen investeren in stille ondergrondse glasbakken in plaats van de huidige bovengrondse glasbollen.  Ondergrondse glasbakken nemen minder ruimte in, ogen mooier in het straatbeeld, maken veel minder lawaai en trekken minder sluikstort aan. 
Brol rond de glasbollen moet streng worden bestraft. Wij zetten verplaatsbare camera’s in om  de omgeving in het oog te houden en  de pakkans van de asociale burger te verhogen.


7.2.3    Plastiek moet mee in de PMD zak 


De onduidelijkheid rond inhoud van de blauwe PMD zak moet weg. Wij pleiten voor één zak voor alle plastiek die je dan ook aan de deur kan zetten. Dan moet je niet meer naar het recyclagepark om je restplastiek te laten recycleren.


7.3    Zwerfvuil


Zwerfvuil en sluikstorten blijven een pijnpunt waar onze Groen schepen al heel wat inspanningen voor heeft geleverd. Meer dan 70 zwerfvuilvrijwilligers helpen nu al mee om onze omgeving netjes te houden. Meer dan 400 vrijwilligers namen deel aan de jaarlijkse zwerfvuilcampagne. De gemeente Beersel won overigens de  laatste  campagne! De nieuwe gemeenschapswachten doen hier ook schitterend werk. Toch moeten we vaststellen dat de vervuilers hardnekkig zijn. De pakkans verhogen is dus de enige resterende oplossing. Verborgen camera’s worden ingezet. Tenslotte blijven wij een grote voorstander van een nationale regeling voor statiegeld op PET-flessen en blikjes. 


7.3.1    Sensibiliseren tegen zwerfvuil


We zetten verder groots in op sensibilisatie. We betrekken burgers zoveel mogelijk bij het beleid en ondersteunen acties tegen zwerfvuil. Vrijwilligers die mee hun buurt proper houden worden ondersteund met gepast materiaal. We denken actief na binnen de werkgroep van Intradura zodat we gemeentelijke overschrijdende initiatieven verder worden gezet.


7.3.2    Zero tollerance van sluikstorters


Sluikstorters worden zwaar aangepakt met nog hogere GAS-boetes. Sluikstorthotspots houden we extra in de gaten. Op die hotspots plaatsen we regelmatig mobiele verborgen camera’s om de onverbeterlijke sluikstorters te pakken en te straffen. 


7.3.3    Hondenpoepactie


Om de problematiek van hondenpoep in te dijken organiseerde onze schepen de actie “hondenambassadeurs”. Hierbij krijgen hondeneigenaars hondenpoeprolletjes en flyers ter beschikking om tijdens hun wandeling uit te delen aan ander hondeneigenaars op wandel. Op deze manier willen we  hondenpoep in de straten en op de stoepen indijken en op een positieve manier onder de aandacht brengen. Deze acties zetten we verder. 


Onze gemeenschapswachten zien ook toe op de netheid van onze straten en wijken. Zij hebben de bevoegdheid gasboetes uit te schrijven voor het bevuilen van de omgeving door honden. Ook het politiereglement is duidelijk en verplicht de hondeneigenaar steeds hondenpoepzakjes bij te hebben. De gemeenschapswachten controleren of deze zakjes wel degelijk gebruikt worden.


7.3.4    Een hondenloopweide in elke deelgemeente


Wij willen in elke deelgemeente een hondenloopweide. Hondenpoep wordt ook daar door de hondeneigenaars altijd opgeruimd! Maar omdat honden zich socialiseren als ze regelmatig kunnen samen spelen met andere honden vinden we de loopweides en bossen belangrijk. We blijven verder samenwerken met de vrijwilligersverenigingen die zich met hart en ziel voor de dieren inzetten.


7.3.5    Peukloze straten


We blijven inzetten op peukenarme straten via campagnes. We stimuleren de horeca peukenvuilbakken te plaatsen aan de ingang. De gemeente kan peukenvuilbakken plaatsen aan de bushaltes. Tevens zijn de gemeenschapswachten alert op het onachtzaam op de grond gooien van peuken.


7.4    Circulaire economie 


Wij ondersteunen circulaire economie, waarbij grondstoffen niet telkens opnieuw uit de aarde worden gehaald, maar maximaal in de economie blijven via efficiënt en slim materiaalgebruik, met de voorkeur voor herbruikbare grondstoffen. Daarnaast sluiten we materialenkringlopen en passen we nieuwe businessmodellen toe zoals de deeleconomie en product-dienstcombinaties.
Circulaire economie gaat dus over meer dan recycleren. Het is het fundamenteel herdenken van producten en systemen. Wij stellen  voor een oproep te lanceren voor projecten passend in de circulaire economie. Op vraag van kunstenaars en knutselaars willen we de “Hangaar” uit de grond stampen. Een plek waar creatievelingen een tweede leven geven aan oud materiaal. 


7.5    Repair café


Onder impuls van onze schepen werd het Repair Café opgericht. Vrijwilligers met kennis van techniek herstellen er gratis klein materiaal. We blijven dit initiatief voluit verder ondersteunen het initiatief door middel van communicatie en logistieke ondersteuning. Dankzij het Repair café wordt afval gereduceerd en wordt het sociaal leven in de gemeente versterkt.