"WIJ ZIJN BEERSEL" is een initiatief van Beerselse burgers en Groen Beersel.

WIJ ZIJN BEERSEL - VERNIEUWEND en VERBINDEND 

PROGRAMMA GROEN Beersel 2018 – 2023

 

17    Dierenwelzien  

 

Het welzijn van veel dieren is nog te vaak slachtoffer van de manier waarop ze worden gefokt, verhandeld, gehouden of gedood. Waar mensen dieren mishandelen of verwaarlozen moeten we kordaat ingrijpen. De gemeente Beersel ondertekende in de voorbije legislatuur de beginselverklaring ‘Dierenwelzijn’ van de provincie Vlaams - Brabant en engageerde zich daarmee om zich in te zetten voor het Dierenwelzijn in de gemeente. Veel van de voorwaarden, opgenomen in de beginselverklaring ‘Dierenwelzijn’ van de provincie Vlaams - Brabant werden  in de voorbije legislatuur door onze Groen schepen aangepakt.  Er kwamen hondenloopweides, er werd een zwerfkattenbeleid uitgewerkt, er kwam een verbod op vuurwerk, de verkoop van gezelschapsdieren op markten en het organiseren van roofvogelshows werd verboden. Wij willen verder inzetten op de ingeslagen weg.

# respectvol omgaan met onze dieren

17.1    Bevoegdheid dierenwelzijn en een werkgroep Dierenwelzijn


Om een goed beleid en communicatieplan rond dierenwelzijn te kunnen uitstippelen, willen wij de bevoegdheid Dierenwelzijn ook toevoegen aan de opdracht van één schepen. Parallel hiermee richten wij een vaste werkgroep ‘Dierenwelzijn’ op. Verschillende mensen in de gemeente trekken zich het dierenleed bijzonder aan en ondernemen zelf al heel wat acties. De afgelopen jaren bracht onze Groen schepen al deze vrijwillige dierenvrienden reeds samen voor overleg. Een dergelijk overleg moet verder geformaliseerd worden zodat alle problemen en acties van deze vrijwilligers beter in kaart kunnen worden gebracht en het beleid en de noden beter op elkaar kunnen worden afgestemd.


17.2    Zwerfkattenbeleid 


Verschillende vrijwilligers binnen de gemeente zijn reeds actief in het opsporen van zwerfkatten en hun nesten. Het is noodzakelijk en verplicht vanuit Vlaanderen om de zwerfkattenpopulatie onder controle te krijgen. In Beersel is een duidelijk actieplan voorhanden. De vrijwilligers weten waar naartoe. Toch moet dit nog beter worden gecommuniceerd. Tevens moet het voeden van katten op openbare plaatsen worden vermeden. We maken betere afspraken met de gekende vrijwilligers zodat voederplekken geen vuile stinkende hoekjes in onze gemeente worden waar ook ratten ed. hun plezier vinden.

 
17.3    Huisdieren voor ouderen in woonzorgcentra


In de meeste woonzorgcentra zijn huisdieren niet toegelaten. Nochtans zorgt de aanwezigheid van huisdieren voor heel wat fijne momenten voor de bewoners. Wij onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om huisdieren toch mogelijk te maken en gaan in samenwerking met de dierenvrienden na hoe bezoekdagen met huisdieren kunnen worden ingericht.  


17.4    Honden leren sociale omgang in de hondenloopweides


Om de hondenpoepproblematiek op een positieve manier aan te pakken richtte onze Groen schepen in 2016 de eerste hondenloopweide te Lot in en in samenwerking met Agentschap Natuur en Bos (ANB) komen er eveneens hondenloopweides in het park Frankveld en Schaveys. 


Heel veel wandelaars zijn bang van loslopende honden en het politiereglement laat dit ook niet toe. Op specifieke  losloopweides en in bossen kunnen de honden wel onder toezicht van hun baasje ravotten en spelen met andere honden. We wensen in alle deelgemeenten een hondenloopweide op te richten zodat mensen op wandelafstand hun hond kunnen laten spelen en lopen.