"WIJ ZIJN BEERSEL" is een initiatief van Beerselse burgers en Groen Beersel.

WIJ ZIJN BEERSEL - VERNIEUWEND en VERBINDEND 

PROGRAMMA GROEN Beersel 2018 – 2023

8 Locale economie

In een Groen beleid staan lokale economie en tewerkstelling centraal. De lokale economie raakt immers de kern van ons gedachtengoed. Korte keten én lokaal kopen werkt kernversterkend. Een sterke lokale verankering van de handel en de tewerkstelling biedt ook een  duurzame oplossing voor onze mobiliteitsknoop en helpt ons de klimaatdoelstellingen te realiseren.

# een economisch beleid met een blik op de toekomst


8.1        Starterspremie


Tijdens de vorige legislatuur hebben wij de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing verlaagd. Samen met onze coalitiepartners werd ook beslist om dit gedeeltelijk te compenseren door een belasting op economische bedrijvigheid. Tenslotte maken ook onze ondernemers gebruik van onze wegen en infrastructuur.


Het huidig reglement houdt spijtig genoeg geen rekening met jonge ondernemers die starten. Daar willen wij iets aan doen. Voor jonge starters zullen wij de belasting op economische bedrijvigheid compenseren met een starterspremie. 

Mensen, die slechts beperkt bijklussen worden door de nieuwe wetgeving terzake automatisch vrijgesteld. 

8.2    Eén gemeentelijk ondernemersloket 


Wij willen de vele lokale ondernemingen ondersteunen via een loket voor ondernemers dat fungeert als centraal punt voor alle individuele vragen en dossiers van ondernemers in de gemeente zodat lokale ondernemers snel en efficiënt tot een eenduidig antwoord of een eenduidige oplossing  komen. Onze aandacht moet vooral gaan naar administratie vereenvoudiging, heldere communicatie en vlotte bereikbaarheid van de betrokken diensten.


8.3    Lokale economieraad 2.0


Wij verheffen de adviesraad Lokale economie tot een hoger niveau waarbij extra inspanningen geleverd worden om diverse vertegenwoordiging van lokale ondernemers en stakeholders (industrie, diensten, handel, horeca, vrije beroepen, starters en gevestigden, …) beter te betrekken bij alle aspecten van het beleid. We gebruiken dit forum voor kennisuitwisseling en luisteren naar de noden om de actoren nog doelgerichter te ondersteunen. We organiseren of ondersteunen ook laagdrempelige ontmoetingsdagen en events  om lokale ondernemers samen te brengen en lokaal ondernemerschap te promoten. 


8.4    Lokaal kopen 


Wij zetten verder in om onze lokale bedrijven meer kansen te geven bij onze aanbestedingen en overheidsopdrachten door ook het lokaal aspect via lokale voordeelparameters te waarderen naast de prijs. 


Wij promoten de lokale handelaars, de korte keten landbouw en de nabije economie bijvoorbeeld door deelname aan de ‘Zo Dichtblij’ campagne van Bond Beter Leefmilieu. 


8.5    Innoverende bedrijven


Beersel beschikt over meerdere uitgestrekte industrieterreinen en het succes van de bedrijven die er gehuisvest zijn staat garant staan voor heel wat lokale tewerkstelling. Nieuwe activiteiten ontwikkelen moet dan ook een voortdurende zorg zijn van het gemeentebestuur. Hierbij willen wij meer focus leggen op (nieuwe) innoverende, duurzame en ook maakbedrijven. Vlaanderen heeft een bloeiende start-upcultuur en elk innovatief/disruptief bedrijf dat we naar Beersel kunnen halen staat garant voor de lokale tewerkstelling van de komende generaties.


8.6    Circulaire economie


Met circulaire renovatie en aankopen kunnen we circulaire producten en diensten een boost geven. We denken niet in termen van producten, maar in termen van functionele behoeften. 


Tegen 2020 realiseren we minstens één circulair aankoopproject of sluiten we een performance-based contract. Tegen 2024 moeten alle grote aankoop- en renovatieprojecten volgens circulaire principes verlopen. Met dergelijk contract koop je niet gewoon een kopieermachine bij een leverancier, maar betaal je voor een gegarandeerd gebruik. Dit stimuleert leveranciers om producten te leveren die zo weinig mogelijk onderhoud en vervanging nodig hebben.

We stimuleren ook  de uitbouw van een kringwinkel in Beersel. Afgedankte spullen krijgen een tweede leven in plaats van duur verwerkt te worden.

De deeleconomie kan een belangrijk onderdeel zijn van de circulaire economie. We stimuleren fiets- en autodelen. We experimenteren met een slimme gemeentelijke uitleendienst uit die bijvoorbeeld ook inzet op het uitlenen van huishoudelijk materiaal zoals een boormachine, een grasmachine etc. en versterk de deelinitiatieven van burgers  via de communicatiekanalen van de gemeente. We lanceren  een projectoproep 'deelinitiatieven' en voorzien subsidies en logistieke ondersteuning.


8.7    Ondersteuning coöperatieve economie


Coöperaties nemen een voortrekkersrol op in het ecologisch ondernemen. Coöperatief ondernemen is een erg democratische vorm van ondernemen: iedere coöperant heeft één stem en kan ook mee profiteren van de winsten.
In de criteria van openbare aanbestedingen maken we gebruik van coöperatieve voorwaarden. In aanbestedingen voor grote projecten nemen we criteria rond inspraak en participatie op.