"WIJ ZIJN BEERSEL" is een initiatief van Beerselse burgers en Groen Beersel.

WIJ ZIJN BEERSEL - VERNIEUWEND en VERBINDEND 

PROGRAMMA GROEN Beersel 2018 – 2023

10    Lokale landbouw  

 

Kwaliteitsvolle en gezonde voeding moet voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn. De sleutelfiguur is daarbij de landbouwer. Het is de boer die recht heeft op een eerlijkere prijs voor zijn producten, daar waar de landbouwindustrie en de distributiesector nu met de grootste winsten gaan lopen. 


Daarnaast willen we alle actoren er ook toe aanzetten om onze voeding- en landbouwgewassen op een ecologisch evenwichtige manier te produceren. Dit komt zowel de consument, de landbouwer als de planeet ten goede en helpt ook om de klimaatdoelstellingen te realiseren.


De beleidsinstrumenten om de omslag naar een duurzaam voedsel- en landbouwbeleid te maken liggen in eerste instantie bovenlokaal, maar kunnen ook lokaal mee ondersteund worden. Dat kan door de samenwerking en het partnerschap tussen de lokale consument en de lokale landbouwer te versterken.

# Kwaliteitsvolle voeding voor iedereen

10.1    Duurzame en lokale landbouw


Wij geven onze boeren, de belangrijke partners  in het beheer van ons platteland,  kansen om af te stappen van de industriële monocultuurbouw en zich te richten op lokale duurzame landbouw. Beersel is nog rijk aan kleinschalige landbouwbedrijven. Het is net deze vorm van landbouw dat belangrijk is voor de toekomst. Wij kiezen voor een kleinschaligere landbouw met minder pesticiden die gericht is op kwaliteitsvolle producten, liefst voor de lokale markt. Een landbouw waar de winst gaat naar de boer, en niet naar de grootwarenhuizen en de landbouwindustrie. Een landbouw, waar de boer weer meester wordt van zijn akkers en weiden en waar de boer weer gewaardeerd wordt voor zijn unieke bijdrage tot het landelijk karakter van onze gemeente. We ondersteunen de boeren om een lokale afzetmarkt op te zetten. 


10.1.1    ( Overdekte) Boerenmarkt


Bij de herinrichting van het centrum van Beersel willen wij ruimte maken voor een overdekte open marktplaats met geïntegreerde vaste tafels  voor de organisatie van een wekelijkse boerenmarkt met lokale producten tegen een eerlijke prijs.  Zo ontstaat een rechtstreekse band tussen producent en consument. We maken de afzetplaats voor de lokale boeren gemakkelijker en voeren promotie voor hun heerlijke producten met de volle smaak uit de grond.


10.1.2    Open veld en boomgaarden


Wij willen de mogelijk onderzoeken om in samenwerking met een landbouwer het principe van een open veld op te zetten voor mensen, die zelf hun groenten willen oogsten. We blijven inzetten op de jaarlijkse passage van de mobiele sappers.


10.1.3    Voedselteam 


We ondersteunen verder het initiatief van het Voedselteam voluit door middel van communicatie en logistieke ondersteuning. 
We stappen mee in de werkgroep van lokale (bio) boeren en wereldwinkel(s) om het concept lokale én eerlijke duurzame producten meer plaats te geven. Werken aan eerlijke prijzen voor de boeren in het zuiden passen we ook hier toe. De lokale boer verdient ook de juiste prijs voor zijn werk.


10.1.4    Gronden inzetten voor korte ketenprojecten


Wij gaan na welke gemeentegronden, OCMW gronden eventueel ingezet kunnen worden voor moestuinprojecten, biologische landbouw of andere korte keteninitiatieven. Maar ook onze burgers stimuleren we verder om een moestuin in te richten. 


10.2    Sensibilisering 


We zetten in op sensibilisering om lokale en gezonde producten te gebruiken via de scholen maar ook voor het grote publiek. We ondersteunen de organisatie van een jaarlijkse Good Food/fairtrade dag in het kader van de week van de smaak, met workshops, lezingen, fruit op school, donderdag Vegiedag,…