"WIJ ZIJN BEERSEL" is een initiatief van Beerselse burgers en Groen Beersel.

WIJ ZIJN BEERSEL - VERNIEUWEND en VERBINDEND 

PROGRAMMA GROEN Beersel 2018 – 2023

 

9    Toerisme en recreatie  

Toerisme wordt steeds belangrijker voor de lokale economische, sociale en culturele ontwikkeling. Beersel heeft naast het kasteel en de lambiek nog veel te bieden aan haar inwoners en onze toeristen. Op de uitgebreide gastronomie met heerlijke lokale producten mogen we terecht trots zijn. Ook onze prachtige natuur nodigt uit tot lange wandelingen of mooie fietstochten. En elke investering in toeristische infrastructuur komt niet enkel de toeristen en de lokale economie ten goede maar maakt van Beersel ook een aangenamere gemeente om in te wonen. Investeren in lokaal toerisme is dus dubbele winst.

# een sterk lokaal toerismebeleid komt iedereen ten goede

9.1    Een echt toerismebeleid


We willen veel meer inzetten op recreatie en toerisme om zo de horeca verder te versterken in elke deelgemeente. We zetten verder in op de versterking van de samenwerking tussen de lokale handel en de  horeca  om onze streekproducten op de kaart te zetten. Het Lambiekcentrum is hiervoor de spil.  


We zetten in op de missing links in fiets- en wandelnetwerken om zo onze natuur, ons erfgoed en onze lokale producten nog beter op de kaart te zetten bij onze inwoners en onze bezoekers. Het strategisch project Land Van Teirlinck en de projecten in de Zennebeemden dragen  ongetwijfeld bij om ook linken te leggen met ons buurgemeenten en met de groene wandeling rond Brussel. Het uitgebreide en bewegwijzerde netwerk van trage wegen vraagt ook een degelijk en regelmatig onderhoud.


Om in onze heuvelachtige streek vlot op ontdekking te kunnen gaan moet in de eerste plaats ingezet worden op elektrische deelfietsen. We gaan actief op zoek naar partnerschappen met lokale fietswinkels om een uitleensysteem voor fietsen op te zetten. Deze kunnen aan de openbaar vervoersknooppunten beschikbaar worden gesteld. 

9.2     Landmarks


We willen in iedere deelgemeente een trekpleister voor  toeristen én de buurtbewoners. Een ontmoetingsplek  waar iedereen, van jong tot oud, terecht kan om te genieten van de rust, de natuur, een gezellige babbel. Ons heuvelachtige landschap, met weidse uitzichten op vele plaatsen, nodigt uit om in elke deelgemeente creatieve landmarks uit te bouwen. Een landmark hoeft niet steeds een groot bouwwerk te zijn. Een doorkijkraam op een heuvel, een uitkijktoren, een bomenkapel.  Telkens vormen dit  ontmoetings-en rustplekken  die het specifieke karakter van de streek benadrukken en het wandelen/fietsen aangenaam maken.


Op strategische picknickplekken plaatsen we zonneladers (cfr. Winderickxsplein). Die kunnen tijdens de picknick 4 elektrische fietsen tegelijkertijd opladen.


9.3    Een werkgroep toerisme


We zetten een werkgroep toerisme op met alle stakeholders om nog een actiever toerismebeleid te kunnen voeren. Alles begint met aandachtig luisteren naar de bestaande actoren. Zij zijn het best geplaatst om aan te geven wat het toerisme aan de lokale economie kan bieden.